ร่วมงานกับเรา

 • เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม
 • 1
 • ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  - มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญาตรีสาขาศิลปกรรม, ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mac ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Indesign, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
  - มีความคิดสร้างสรรค์เเละสามารถทำงานเป็นทีมได้

วันที่ลงประกาศ

  27 ส.ค 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ E-mail : hr@satapornbooks.com