ข่าวสารกิจกรรม

16 ก.พ. 2561 สถาพรบุ๊คส์ร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้นายวันชัย พรหมวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย โดยนักอ่านสามารถเลือกซื้อหนังสือที่บูทของสถาพรบุ๊คส์ หมายเลข A13 - A16 โปรโมชั่น หนังสือทุกปกลด 20 % และหนังสือราคาพิเศษ งานนี้มีตั้งแต่วันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น