ข่าวสารกิจกรรม

19 ก.ย. 2561 2 กิจกรรมเวทีของสถาพรบุ๊คส์ในงานมหาสารคามบุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด ได้จัดกิจกรรมเวที 2 กิจกรรม ในงานมหาสารคามบุ๊คส์แฟร์ ครั้งที่ 3 ดังนี้ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. กิจกรรมเวที การบรรยาย ศาสตร์พระราชาในดวงใจในรัชกาลที่10 โดยวิทยากร:พันโทสุธี สุขสากล และเวลา 15.30 น. - 16.30 น. กิจกรรมเวที “เพราะฉันอ่านจึงมีวันนี้" วิทยากร:ดร.เกริก ท่วมกลาง ดร.นักเขียนชาวอีสาน การบรรยายและเสวนาของ 2 วิทยากรได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอย่างดียิ่ง