ข่าวสารกิจกรรม

 • พฤศจิกายน  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

29

30

31

1
 • Mini Bookfair ครั้งที่ 3 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หน้าโรงอาหารชั้นล่าง)
2
 • Mini Bookfair ครั้งที่ 3 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หน้าโรงอาหารชั้นล่าง)
3
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
 • Mini Bookfair ครั้งที่ 3 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หน้าโรงอาหารชั้นล่าง)
4
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
5
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
6
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
7
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
8
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
9
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
10
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
11
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
12
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
 • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
13
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ณ Education (E-Park) อาคารบริการวิชาการและการศึกษา
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
14
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ณ Education (E-Park) อาคารบริการวิชาการและการศึกษา
 • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร)
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
15
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ณ Education (E-Park) อาคารบริการวิชาการและการศึกษา
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
16
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ณ Education (E-Park) อาคารบริการวิชาการและการศึกษา
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
17
 • ม.แม่ฟ้าหลวง ณ Education (E-Park) อาคารบริการวิชาการและการศึกษา
 • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1
18
19 20 21 22 23 24
25
 • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
26
 • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
27
 • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
28
 • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
29
 • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
30
 • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้

1

2

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน