ข่าวสารกิจกรรม

 • กุมภาพันธ์  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

29

30

31

1
 • ด้านหน้าห้องสมุด โรงเรียนเซนฟรังสามเสน
2
 • ด้านหน้าห้องสมุด โรงเรียนเซนฟรังสามเสน
3 4
5
6
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เทคโนโลยี ลาดกระบัง
7
 • บริเวณตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลพญาไท
 • สำนักหอสมุด อาคารวิภาคบุญศรีวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เทคโนโลยี ลาดกระบัง
8
 • บริเวณตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลพญาไท
 • สำนักหอสมุด อาคารวิภาคบุญศรีวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เทคโนโลยี ลาดกระบัง
9
 • บริเวณตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลพญาไท
 • สำนักหอสมุด อาคารวิภาคบุญศรีวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เทคโนโลยี ลาดกระบัง
10
 • บริเวณตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลพญาไท
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เทคโนโลยี ลาดกระบัง
11
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
12
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
13
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
14
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
15
 • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ
16 17 18
19
20
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์
21
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์
22
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์
23
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์
24
 • บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์
25
26
27
 • อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (ตึก LRC) มอ. หาดใหญ่
28
 • อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (ตึก LRC) มอ. หาดใหญ่

1

2

3

4

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน