ข่าวสารกิจกรรม

 • กุมภาพันธ์  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

28

29

30

31

1
 • BookFair@Central Library 2018 มศว.
 • ศูนย์ราชการ Mini Book Fair ณ อาคาร B
 • งานเกษตรแฟร์ (โซน B บูท 289-290)
2
 • BookFair@Central Library 2018 มศว.
 • ศูนย์ราชการ Mini Book Fair ณ อาคาร B
 • งานเกษตรแฟร์ (โซน B บูท 289-290)
3
 • งานเกษตรแฟร์ (โซน B บูท 289-290)
4
5
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
6
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
7
 • แม่โจ้ Bookfair 2018
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
8
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
 • แม่โจ้ Bookfair 2018
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
9
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
 • แม่โจ้ Bookfair 2018
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
10
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
11
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
 • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม
12
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
13
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
14
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
 • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA
15
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
 • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์
16
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
17
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
18
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
19
 • Book Fair ห้องสมุดอักษร จุฬาฯ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
20
 • อิมพีเรียลสำโรง
 • งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • โครงการจัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม)
 • Book Fair ห้องสมุดอักษร จุฬาฯ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16
21
 • อิมพีเรียลสำโรง
 • งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • โครงการจัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม)
 • Book Fair ห้องสมุดอักษร จุฬาฯ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
22
 • อิมพีเรียลสำโรง
 • งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • โครงการจัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม)
 • Book Fair ห้องสมุดอักษร จุฬาฯ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
23
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง
 • งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
 • Book Fair ห้องสมุดอักษร จุฬาฯ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
24
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง
25
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง
26
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง
27
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง
28
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง

1

2

3

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน