ข่าวสารกิจกรรม

 • มีนาคม  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

25

26

27

28

1
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
 • อิมพีเรียลสำโรง
2
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
3
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
4
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
 • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์
5
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
6
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
7
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
8
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
9
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
10
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
11
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
 • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น.
12
 • หอสมุด ม.เกษตร BookFair
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
13
 • หอสมุด ม.เกษตร BookFair
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
14
 • หอสมุด ม.เกษตร BookFair
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
 • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น.
15
 • หอสมุด ม.เกษตร BookFair
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
16
 • หอสมุด ม.เกษตร BookFair
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
17
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
18
 • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น.
 • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น.
19
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร บุ๊คเเฟร์
20
 • โครงการจัดเเสดงหนังสือครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร บุ๊คเเฟร์
21
 • โครงการจัดเเสดงหนังสือครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร บุ๊คเเฟร์
22
 • โครงการจัดเเสดงหนังสือครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร บุ๊คเเฟร์
23
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร บุ๊คเเฟร์
24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน