ข่าวสารกิจกรรม

 • พฤษภาคม  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

30

1
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
2
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
3
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
4
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
5
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
6
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
7
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
8
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
9
 • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo)
10
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
11
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
12
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
13
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
14
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
15
 • ตึกชาญอิสระ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
16
 • ตึกชาญอิสระ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
17
 • ตึกชาญอิสระ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
18
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
 • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน)
19
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
20
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
21
 • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops)
22 23 24 25
26
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
 • โรงเรียนบางปลาม้า
27
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
28
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
29
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
30
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
31
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)

1

2

3

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน