ข่าวสารกิจกรรม

 • มิถุนายน  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

28

29

30

31

1
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
2
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
3
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
4
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
 • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์)
5
 • ศูนย์การแพทย์ฯ ม.มหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนา ม.มหิดล)
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
6
 • ศูนย์การแพทย์ฯ ม.มหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนา ม.มหิดล)
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
7
 • ศูนย์การแพทย์ฯ ม.มหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนา ม.มหิดล)
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
8
 • อาคารเพลินจิต (ศูนย์อาหาร อาคารเพลินจิต)
 • ศูนย์การแพทย์ฯ ม.มหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนา ม.มหิดล)
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
9
 • อาคารเพลินจิต (ศูนย์อาหาร อาคารเพลินจิต)
 • ศูนย์การแพทย์ฯ ม.มหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนา ม.มหิดล)
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
10
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
11
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า AIS)
12
 • การไฟฟ้าบางกรวย (ด้านหน้าห้องสมุด)
13
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
 • การไฟฟ้าบางกรวย (ด้านหน้าห้องสมุด)
14
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
 • การไฟฟ้าบางกรวย (ด้านหน้าห้องสมุด)
15
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
 • การไฟฟ้าบางกรวย (ด้านหน้าห้องสมุด)
16
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
 • การไฟฟ้าบางกรวย (ด้านหน้าห้องสมุด)
17
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
18
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
19
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (ด้านหน้าห้องสมุด)
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
20
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (ด้านหน้าห้องสมุด)
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
21
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (ด้านหน้าห้องสมุด)
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
22
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (ด้านหน้าห้องสมุด)
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
23
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (ด้านหน้าห้องสมุด)
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร 13 ชั้น 2)
24
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
25
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
26
 • โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
27
 • โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
28
 • โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
29
 • โรงเรียนจิตรลดา
 • โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)
30
 • โรงเรียนจิตรลดา
 • โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่)
 • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9)

1

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน