ข่าวสารกิจกรรม

 • มิถุนายน  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

27

28

29

30

31

1
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • TOT Mini BookFair อาคาร 9 บริษัททีโอที จำกัด แจ้งวัฒน
2
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
3
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
4
 • ตลาดนัด ตึกอิตัลไทย เวลา 07.00 - 17.00 ณตึกอิตัลไทยชั้น 2
 • ตลาดนัด ณ ตึกอิตัลไทยชั้น 2
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
5
 • ตลาดนัด ตึกอิตัลไทย เวลา 07.00 - 17.00 ณตึกอิตัลไทยชั้น 2
 • ตลาดนัด ณ ตึกอิตัลไทยชั้น 2
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
6
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
7
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
8
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
9
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
10
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
 • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว
11
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
12
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
13
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
14
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
15
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
16
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
17
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
 • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1
18
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
19
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
20
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
21
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
22
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
23
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
24
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
 • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น.
 • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น.
25
 • งานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เวลา 07.00-16.00 น.
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
26
 • งานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เวลา 07.00-16.00 น.
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
27
 • งานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เวลา 07.00-16.00 น.
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
28
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
 • งานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เวลา 07.00-16.00 น.
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
29
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
 • งานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เวลา 07.00-16.00 น.
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22
30
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
 • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22

1

2

3

4

5

6

7

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน