ข่าวสารกิจกรรม

 • กรกฏาคม  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
2
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
3
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
4
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
5
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
6
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
7
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
8
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
9
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
 • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น.
10
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
11
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
12
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
13
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
14
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
15
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
16
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
17
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
18
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
19
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
 • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids
20
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
21
 • งานหนังสือ Mini Book fair 2018 โซนศูนย์อาหารเมืองทองแจ้งวัฒนะ (บริเวณ Outlet Square)
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
22
 • งานหนังสือ Mini Book fair 2018 โซนศูนย์อาหารเมืองทองแจ้งวัฒนะ (บริเวณ Outlet Square)
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
23
 • งานหนังสือ Mini Book fair 2018 โซนศูนย์อาหารเมืองทองแจ้งวัฒนะ (บริเวณ Outlet Square)
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
24
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนสตริวิทยา ม.ต้น อยู่ข้างบันได ใกล้โรงอาหาร
 • งานหนังสือ Mini Book fair 2018 โซนศูนย์อาหารเมืองทองแจ้งวัฒนะ (บริเวณ Outlet Square)
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
25
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนสตริวิทยา ม.ต้น อยู่ข้างบันได ใกล้โรงอาหาร
 • งานหนังสือ Mini Book fair 2018 โซนศูนย์อาหารเมืองทองแจ้งวัฒนะ (บริเวณ Outlet Square)
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
26
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนสตริวิทยา ม.ต้น อยู่ข้างบันได ใกล้โรงอาหาร
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
27
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
28
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
29
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
 • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
30
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
31
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล

1

2

3

4

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน