ข่าวสารกิจกรรม

 • สิงหาคม  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

29

30

31

1
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนจิตรลดา
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
2
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนจิตรลดา
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
3
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนจิตรลดา
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
4
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
5
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
6
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
7
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
8 9 10
11
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
12
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
13
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
14
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
15
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
16
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
17
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
18
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
19
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
20
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
21
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
22
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
23
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
24
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
25
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
26
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
27
 • Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 1
 • หอป๋วยบุ๊คแฟร์ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
28
 • Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 1
 • หอป๋วยบุ๊คแฟร์ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
29
 • นายอินทร์สัญจร สนามเด็กเล่น
 • Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 1
 • หอป๋วยบุ๊คแฟร์ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
30
 • ซีเอ็ดบุ๊คแฟร์
 • ซีเอ็ดบุ๊คแฟร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • นายอินทร์สัญจร สนามเด็กเล่น
 • Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 1
 • หอป๋วยบุ๊คแฟร์ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
31
 • ซีเอ็ดบุ๊คแฟร์
 • ซีเอ็ดบุ๊คแฟร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • นายอินทร์สัญจร สนามเด็กเล่น
 • Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 1
 • งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

1

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน