ข่าวสารกิจกรรม

 • สิงหาคม  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

29

30

31

1
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนจิตรลดา
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
2
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนจิตรลดา
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
3
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนจิตรลดา
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
4
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
5
 • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล
6
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
7
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
8 9 10
11
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
12
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
13
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
14
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
15
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
16
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
17
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนหอวังลาดพร้าว
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
18
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
19
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
 • สัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี
20
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
21
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
22
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ Happy Avenue Donmuang
23