ข่าวสารกิจกรรม

 • กันยายน  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

27

28

29

30

31

1
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
 • ศิริราช Book Fair @อาคารพระศรี 100 ปี
 • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ชั้น 2F โซนธนาคาร)
2
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
 • ศิริราช Book Fair @อาคารพระศรี 100 ปี
 • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ชั้น 2F โซนธนาคาร)
3
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
 • ศิริราช Book Fair @อาคารพระศรี 100 ปี
 • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ชั้น 2F โซนธนาคาร)
4
 • งานวันมิตรห้องสมุด หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
 • งานวันมิตรห้องสมุด (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
 • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
5
 • งานวันมิตรห้องสมุด หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
 • งานวันมิตรห้องสมุด (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
 • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
6
 • งานวันมิตรห้องสมุด หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
 • งานวันมิตรห้องสมุด (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
7
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • งานวันมิตรห้องสมุด หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
 • งานวันมิตรห้องสมุด (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
8
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • งานวันมิตรห้องสมุด หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
 • งานวันมิตรห้องสมุด (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
9
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
10
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
11
 • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวนสามพราน แผนกหญิง (โรงยิม)
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
12
 • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวนสามพราน แผนกหญิง (โรงยิม)
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
13
 • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวนสามพราน แผนกหญิง (โรงยิม)
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
14
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
 • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS)
15
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
16
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
17
 • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้
 • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้)
18
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2)
19
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2)
20
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2)
21
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2)
22
 • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2)
23
24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน