ข่าวสารกิจกรรม

  • มกราคม  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5
  • สถาพรบุ๊คส์มอบหนังสือให้กับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดปลาเค้า เพื่อร่วมในกิจกรรมเล่านิทานของร.ร.วัดลาดปลาเค้า
6 7
8 9 10 11 12 13
14
  • กิจกรรมวันเด็ก
15
  • กิจกรรมเล่านิทานอ่านสนุกกับสถาพรบุ๊คส์ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดปลาเค้า เวลา 09.00-12.00 น.
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27
  • กิจกรรม “อ่าน/เขียนอย่างไร...ให้เกิดแรงบันดาลใจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 18.00-19.00 น.
28
  • ปลื้ม...ปรีดิฉายาลักษณ์ ณ.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 18.00-19.00 น. พบกับ อ.เอนก นาวิกมูล และ อ.ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
29 30 31

1

2

3

4

  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน