ข่าวสารกิจกรรม

  • พฤษภาคม  2560
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

30

1 2 3 4
5
  • เสวนาเส้นแบ่งระหว่างกระดาษกับออนไลน์ พบกับ กัลฐิดา ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เวลา 16.00-17.00 น.
6
  • TK Reading Club กับ ร่มแก้ว ณ Tk park เวลา 14.00–16.00 น.
7 8 9 10 11 12
13
  • อ่านหรรษาสถาพรบุ๊คส์ ชุดนิทาน 7Q ลานน้ำพุ เดอะพรอมนาด รามอินทรา เวลา 15.00 – 16.00 น.
14 15 16
17
  • แรกยล...กีรติฉายาลักษณ์ พบกับ อ.เอนก นาวิกมูล ณ สำนักหอสมุด ม.รามคำแหง เวลา 14.00 – 16.00 น.
18 19
20
  • อ่านหรรษาสถาพรบุ๊คส์ ณ ลานน้ำพุ เดอะพรอมนาด รามอินทรา เวลา 15.00 – 16.00 น.
21 22 23 24
25
  • เพชรการเรือนเวิร์กชอป ณ การท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เวลา 9.00 – 15.00 น.
26 27
28 29 30 31

1

2

3

  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน