ข่าวสารกิจกรรม

  • มิถุนายน  2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

27

28

29

30

31

1
2
  • จับนิยายมาใส่จอ ณ TK Park เวลา 16.00-17.30 น.
3 4 5 6 7 8
9
  • กิจกรรม “เพราะฉันอ่าน...จึงมีวันนี้” ณ งาน BookFair 2018 เดอะพรอมนาด เวลา 15.30 -16.30 น.
10 11 12 13
14
  • ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ม.ราชภัฎ สวนสุนันทา เวลา 9.30 - 12.00 น.
15
16
  • โลกหมุนไปข้างหน้า เพราะมีการอ่านขับเคลื่อน ณ โคราชบุ๊คส์แฟร์ เวลา 14.00 -15.30 น.
17 18 19 20
21
  • สุนทรภู่ในยุคดิจิทัล ณ หอสมุดเมือง กทม. เวลา 14.00-16.00 น.
22 23
24 25 26 27 28 29
30
  • "วิชชอร์ 3 ถ้วยแก้วแห่งโมนาเซีย" เล่มใหม่ในโลกแฟนตาซี!! ณ เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ เวลา 17.00 น.-18.00 น.

1

2

3

4

5

6

7

  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน