Book Outlet

  • มิถุนายน  2562
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มิถุนายน 2562

  • วันที่ 27 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562
    • The Seasons Mall (หน้า MK) วันที่ 27 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562
  • วันที่ 24 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562
    • มหาสารคามบุ๊คส์แฟร์ ห้างเสริมไทยคอมเพล็ก วันที่ 24 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562