Book Outlet

 • ตุลาคม  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ตุลาคม 2561

 • วันที่ 31 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561
  • กฟฝ. บางกรวย Welcome Learning Worlers วันที่ 31 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่ 09 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561
  • MFU BOOJ FAIR ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 09 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่ 01 ตุลาคม - 06 ตุลาคม 2561
  • คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 01 ตุลาคม - 06 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 17 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2561
  • งานมหกรรมหนังสือ ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ วันที่ 17 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 02 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2561
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า โออิชิ วันที่ 02 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2561