Book Outlet

 • กันยายน  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กันยายน 2560

 • วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
  • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
 • วันที่ 01 กันยายน - 14 กันยายน 2560
  • หน้า AIS ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS วันที่ 01 กันยายน - 14 กันยายน 2560
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  • ศิริราช Book Fair @อาคารพระศรี 100 ปี วันที่ 28 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
 • วันที่ 04 กันยายน - 08 กันยายน 2560
  • งานวันมิตรห้องสมุด หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 04 กันยายน - 08 กันยายน 2560
 • วันที่ 07 กันยายน - 17 กันยายน 2560
  • SE-ED BOOK FAIR ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้ วันที่ 07 กันยายน - 17 กันยายน 2560
 • วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
  • งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ชั้น 2F โซนธนาคาร) วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
 • วันที่ 01 กันยายน - 14 กันยายน 2560
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 หน้า AIS) วันที่ 01 กันยายน - 14 กันยายน 2560
 • วันที่ 04 กันยายน - 08 กันยายน 2560
  • งานวันมิตรห้องสมุด (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต) วันที่ 04 กันยายน - 08 กันยายน 2560
 • วันที่ 07 กันยายน - 17 กันยายน 2560
  • SE-ED BOOK FAIR  ครั้งที่ 1 (เซ็นทรัลพระราม 2 Hall ชั้น 3 ติดกับ MK สุกี้) วันที่ 07 กันยายน - 17 กันยายน 2560
 • วันที่ 11 กันยายน - 13 กันยายน 2560
  • โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สวนสามพราน แผนกหญิง (โรงยิม) วันที่ 11 กันยายน - 13 กันยายน 2560
 • วันที่ 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560
  • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2) วันที่ 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560