Book Outlet

 • มกราคม  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มกราคม 2561

 • วันที่ 11 มกราคม - 13 มกราคม 2561
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่ 11 มกราคม - 13 มกราคม 2561
 • วันที่ 26 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2561
  • งานเกษตรแฟร์ (โซน B บูท 289-290) วันที่ 26 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561
  • งานบูรพาบุ๊คแฟร์ จ.ชลบุรี วันที่ 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561
 • วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • BookFair@Central Library 2018 มศว. วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 05 มกราคม - 14 มกราคม 2561
  • เทอร์มินอล 21 โคราช (ชั้น G ตรงข้าม Bobbi Brown) วันที่ 05 มกราคม - 14 มกราคม 2561
 • วันที่ 18 มกราคม - 19 มกราคม 2561
  • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ใต้อาคารเอนกประสงค์ 1 วันที่ 18 มกราคม - 19 มกราคม 2561
 • วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • ศูนย์ราชการ Mini Book Fair ณ อาคาร B วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561