Book Outlet

 • พฤศจิกายน  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2560

 • วันที่ 03 พฤศจิกายน - 12 พฤศจิกายน 2560
  • งานเทศกาลหนังสือโคราช ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่ 03 พฤศจิกายน - 12 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 03 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
  • The Seasons Mall หน้า MK ลานกิจกรรม ชั้น 1 วันที่ 03 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 08 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2560
  • NU Book Fair สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร) วันที่ 08 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
  • ม.แม่ฟ้าหลวง ณ Education (E-Park) อาคารบริการวิชาการและการศึกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560
  • Mini Bookfair ครั้งที่ 3 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หน้าโรงอาหารชั้นล่าง) วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560