Book Outlet

 • ธันวาคม  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ธันวาคม 2560

 • วันที่ 01 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2560
  • เทศกาลหนังสืออุดรธานี ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี วันที่ 01 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  • งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 01 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2560
  • พบกันที่ SE-ED เซ็นทรัลเวสต์เกต์ วันที่ 01 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 01 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2560
  • เทศกาลหนังสืออุดรธานี วันที่ 01 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 06 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2560
  • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต Book Fastival เวลา 10.30 - 22.00 น. ชั้น 2F โซนธนาคารหน้าเซ็นทรัล วันที่ 06 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 07 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2560
  • The Mall ราม Book Canival ณ Event Hall ชั้น 1 ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ เวลา 10.30 -22.00 น. วันที่ 07 ธันวาคม - 13 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 19 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2560
  • งานมินิแบร์ Book Fair (บางปะอิน) ณ โรงงานบางประอิน วันที่ 19 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2560