Book Outlet

 • กุมภาพันธ์  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2560

 • วันที่ 01 กุมภาพันธ์ - 02 กุมภาพันธ์ 2560
  • ด้านหน้าห้องสมุด โรงเรียนเซนฟรังสามเสน วันที่ 01 กุมภาพันธ์ - 02 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 06 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2560
  • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร วันที่ 06 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 06 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
  • บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง เทคโนโลยี ลาดกระบัง วันที่ 06 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 07 กุมภาพันธ์ - 09 กุมภาพันธ์ 2560
  • สำนักหอสมุด อาคารวิภาคบุญศรีวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ - 09 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 07 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
  • บริเวณตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลพญาไท วันที่ 07 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2560
  • บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลป์ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2560
  • อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (ตึก LRC) มอ. หาดใหญ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2560
 • วันที่ 06 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2560
  • บริเวณ Even Hall ชั้น G The Mall บางกะปิ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2560