Book Outlet

 • กุมภาพันธ์  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2561

 • วันที่ 26 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2561
  • งานเกษตรแฟร์ (โซน B บูท 289-290) วันที่ 26 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • BookFair@Central Library 2018 มศว. วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • ศูนย์ราชการ Mini Book Fair ณ อาคาร B วันที่ 29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 05 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2561
  • งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร นครปฐม วันที่ 05 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 07 กุมภาพันธ์ - 09 กุมภาพันธ์ 2561
  • แม่โจ้ Bookfair 2018 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ - 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 09 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2561
  • หน้าร้านชาบู ชั้น 1 ณ แฟชันไอส์เเลนด์ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 08 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2561
  • พื้นที่ Beauty Zone ชั้น 1 ณ MEGA BANGNA วันที่ 08 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2561
  • งาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24 เลขที่บูธ A13,A14,A15,A16 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  • Book Fair ห้องสมุดอักษร จุฬาฯ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  • งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561
  • อิมพีเรียลสำโรง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
  • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
  • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561
  • โครงการจัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561