Book Outlet

 • มีนาคม  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มีนาคม 2560

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2560
  • อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (ตึก LRC) มอ. หาดใหญ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 05 มีนาคม 2560
 • วันที่ 01 มีนาคม - 15 มีนาคม 2560
  • เพลินนารี มอลล์ วันที่ 01 มีนาคม - 15 มีนาคม 2560
 • วันที่ 14 มีนาคม - 26 มีนาคม 2560
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 3 ข้างลิฟต์ หน้า Toy R Us) วันที่ 14 มีนาคม - 26 มีนาคม 2560
 • วันที่ 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560
  • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร B ชั้น 2) วันที่ 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2560
 • วันที่ 21 มีนาคม - 23 มีนาคม 2560
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (บริเวณอาคารบรรณสรณ์) วันที่ 21 มีนาคม - 23 มีนาคม 2560
 • วันที่ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560
  • โรงพยาบาลพุทธโสธร (ด้านห้องสมุด) วันที่ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560