Book Outlet

 • มีนาคม  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มีนาคม 2561

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561
  • อิมพีเรียลสำโรง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
  • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
  • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
 • วันที่ 01 มีนาคม - 11 มีนาคม 2561
  • ซีเอ็ดบุ๊คเเฟร์ ณ เซ็นทรัล พระราม 2 เวลา 10.00 - 22.00 น. วันที่ 01 มีนาคม - 11 มีนาคม 2561
 • วันที่ 05 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561
  • The Season Mall ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร เวลา 9.00-21.00 น. วันที่ 05 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561
 • วันที่ 10 มีนาคม - 18 มีนาคม 2561
  • มหกรรมหนังสือ ห้างสตาร์ (ระยอง) เวลา 10.00-21.00 น. วันที่ 10 มีนาคม - 18 มีนาคม 2561
 • วันที่ 11 มีนาคม - 18 มีนาคม 2561
  • เซ็นเตอร์วัน แกรนด์บี ชั้น 1 หน้าธนาคารกสิกรไทย เวลา 10.00 - 21.00 น. วันที่ 11 มีนาคม - 18 มีนาคม 2561
 • วันที่ 12 มีนาคม - 16 มีนาคม 2561
  • หอสมุด ม.เกษตร BookFair วันที่ 12 มีนาคม - 16 มีนาคม 2561
 • วันที่ 19 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561
  • โรงพยาบาลพุทธโสธร บุ๊คเเฟร์ วันที่ 19 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561
 • วันที่ 20 มีนาคม - 22 มีนาคม 2561
  • โครงการจัดเเสดงหนังสือครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 20 มีนาคม - 22 มีนาคม 2561