Book Outlet

 • มีนาคม  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มีนาคม 2561

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561
  • อิมพีเรียลสำโรง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
  • PSU Book Fair 2018 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561
  • งานลาดกระบังอินดัสเตรียลแฟร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561