Book Outlet

 • เมษายน  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : เมษายน 2561

 • วันที่ 25 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2561
  • Book Festival ฟิวเจอร์ปาร์ก รังสิต (ชั้น 2 โซนธนาคาร) วันที่ 25 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2561
  • The Paseo เดอะพาสิโอ ลาดกระบัง (ลานโปรโมชัน) วันที่ 26 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2561
  • ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ (ตึก B งาน Mini Walk) วันที่ 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2561