Book Outlet

 • พฤษภาคม  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2560

 • วันที่ 20 เมษายน - 09 พฤษภาคม 2560
  • The Mall งามวงศ์วาน (ชั้น 2 หน้า Uniqlo) วันที่ 20 เมษายน - 09 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 10 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2560
  • Center One อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน) วันที่ 10 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 12 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม 2560
  • The Promenard (ชั้น 1 ด้านหน้า Tops) วันที่ 12 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 15 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2560
  • ตึกชาญอิสระ (ชั้น 1 ลานโปรโมชัน) วันที่ 15 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 26 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  • สัปดาห์หนังสือโคราช (คลังพลาซ่า ชั้น 6 สกายฮอลล์) วันที่ 26 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 26 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560
  • โรงเรียนบางปลาม้า วันที่ 26 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2560