Book Outlet

 • มิถุนายน  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : มิถุนายน 2561

 • วันที่ 01 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2561
  • สถาพรบุ๊คส์ ระเบิดคลังล้างสต๊อก ณ ตลาดนัดร่มเขียว วันที่ 01 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 16 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2561
  • นายอินทร์สัญจร สถานที่รถไฟฟ้าใต้ดิน - จตุจักร ถ.พหลโยธิน เวลา 10.00-21.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 29 พฤษภาคม - 07 มิถุนายน 2561
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ หน้า AIS วันที่ 29 พฤษภาคม - 07 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 04 มิถุนายน - 05 มิถุนายน 2561
  • ตลาดนัด ตึกอิตัลไทย เวลา 07.00 - 17.00 ณตึกอิตัลไทยชั้น 2 วันที่ 04 มิถุนายน - 05 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2561
  • TOT Mini BookFair อาคาร 9 บริษัททีโอที จำกัด แจ้งวัฒน วันที่ 28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 08 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2561
  • Promenade Book Fair 2018 ณ โซนลานน้ำพุ ชั้น 1 วันที่ 08 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 16 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561
  • Korat Maga sale 2018 ณ เซ็นทรัลเฟลติวัล นครราชสีมา ชั้น 4 เซ็นทรัลฮอลล์ เวลา 10.00-20.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 28 มิถุนายน - 09 กรกฏาคม 2561
  • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน - 09 กรกฏาคม 2561
 • วันที่ 15 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561
  • Warehouse Sale ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้าซีเอ็ด บางนา-ตราด กม 21 บริเวณชั้นใต้ดิน เวลา 09.00-19.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 04 มิถุนายน - 05 มิถุนายน 2561
  • ตลาดนัด ณ ตึกอิตัลไทยชั้น 2 วันที่ 04 มิถุนายน - 05 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561
  • งานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เวลา 07.00-16.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 21 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561
  • งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2561 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน บูธ D22 วันที่ 21 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561