Book Outlet

 • กรกฏาคม  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2560

 • วันที่ 24 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560
  • เชียงใหม่บุ๊คส์แฟร์ (เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่) วันที่ 24 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 19 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560
  • ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม9) วันที่ 19 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 14 กรกฏาคม - 23 กรกฏาคม 2560
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น 1 Zone FS) วันที่ 14 กรกฏาคม - 23 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 14 กรกฏาคม - 23 กรกฏาคม 2560
  • เสนาเฟรช ถ.เจริญกรุง (ชั้น 1 ติดธนาคารไทยพาณิชย์) วันที่ 14 กรกฏาคม - 23 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2560
  • โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ วันที่ 17 กรกฏาคม - 21 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 24 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2560
  • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ม.ต้น) (ใต้ตึกติดบันไดทางขึ้นห้องสมุด) วันที่ 24 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 24 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2560
  • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วันที่ 24 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2560
 • วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2560
  • งาน Mini Book Fair ศูนย์อาหาร วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2560