Book Outlet

 • กรกฏาคม  2561
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : กรกฏาคม 2561

 • วันที่ 28 มิถุนายน - 09 กรกฏาคม 2561
  • มหกรรมหนังสือภาคเหนือ (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เชียงใหม่ฮอล์ล เวลา 10.30-21.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน - 09 กรกฏาคม 2561
 • วันที่ 06 กรกฏาคม - 19 กรกฏาคม 2561
  • เมกะบางนา ณ หน้าบิ๊กซี โซน Education & Kids วันที่ 06 กรกฏาคม - 19 กรกฏาคม 2561
 • วันที่ 16 กรกฏาคม - 29 กรกฏาคม 2561
  • โครงการ The Seasons Mall ณ โซนโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร วันที่ 16 กรกฏาคม - 29 กรกฏาคม 2561
 • วันที่ 26 กรกฏาคม - 05 สิงหาคม 2561
  • มหกรรมหนังสือบางนา ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลบางนาฮอล์ล วันที่ 26 กรกฏาคม - 05 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 21 กรกฏาคม - 25 กรกฏาคม 2561
  • งานหนังสือ Mini Book fair 2018 โซนศูนย์อาหารเมืองทองแจ้งวัฒนะ (บริเวณ Outlet Square) วันที่ 21 กรกฏาคม - 25 กรกฏาคม 2561
 • วันที่ 24 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2561
  • สถาพรบุ๊คส์ออนทัวร์ @ โรงเรียนสตริวิทยา ม.ต้น อยู่ข้างบันได ใกล้โรงอาหาร วันที่ 24 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2561