Book Outlet

 • สิงหาคม  2560
 • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
 • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : สิงหาคม 2560

 • วันที่ 07 สิงหาคม - 11 สิงหาคม 2560
  • มหกรรมช๊อปสนั่น ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B) วันที่ 07 สิงหาคม - 11 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 10 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560
  • BETREND READ TOWN 2017 เดอะมอลล์บางกะปิ (ลาน EVENT HALL ชั้น G) วันที่ 10 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 10 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560
  • BETREND READ TOWN 2017 เดอะมอลล์บางแค (ลาน EVENT HALL ชั้น G) วันที่ 10 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 12 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2560
  • สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้ง ที่ 9 (ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์) วันที่ 12 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
  • บูท D2 ชั้น 2F โซนธนาคาร งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
 • วันที่ 28 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  • ศิริราช Book Fair @อาคารพระศรี 100 ปี วันที่ 28 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
 • วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2560
  • งาน Mini Book Fair ศูนย์อาหาร วันที่ 31 กรกฏาคม - 04 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2560
  • งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5 (ม.ขอนแก่น) บูธ E13 ชั้น 2 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น วันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
  • งาน Book Fair ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ชั้น 2F โซนธนาคาร) วันที่ 25 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560