ข่าวสารทั่วไป

18 ก.ค. 2560 ตามรอยศาสตร์พระราชาคุณกิ่งแก้ว ลิกขะไชย แห่งบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นำกิจกรรม'ตามรอยศาสตร์พระราชา'ไปร่วมสร้างสำนึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณให้กับนักเรียนในชมรมบรรณารักษ์ และชมรมสังคมสังคมศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างเข้าใจและสนุกสนาน เมื่อ14 กรกฎาคม 2560
  • 1
  • / 279