ข่าวสารทั่วไป

23 มี.ค. 2560 ประสบการณ์งานเขียนของ ‘เฟิงเหม่ยหลิง’เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ‘เฟิ่งเหม่ยหลิง ’ นักเขียนจากสำนักพิมพ์ปริ๊นเซสนิยายจีน ในเครือสถาพรบุ๊คส์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการสนทนา คิด/เขียนอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจ ในงาน Be My Guest จัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ‘เฟิ่งเหม่ยหลิง ’ได้เล่าประการณ์การสร้างงานเขียนว่า เป็นงานที่ต้องอาศัยความรักการอ่านก่อน แล้วจึงคลี่คลายเป็นการเขียนและเมื่อทำสำเร็จแล้ว ตนเองได้รับการยอมรับจากครอบครัว เป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ออกมาอีก งานดังกล่าวมีผู้สนใจฟังอย่างคับคั่ง
  • 1
  • / 251