ข่าวสารทั่วไป

09 พ.ค. 2561 เตรียมพบกันสถาพรบุ๊คส์ที่ LHONG Book Fairเตรียมพบกับสถาบุ๊คส์ ที่จะขนหนังสือมากมายไปลดราคากันที่งาน LHONG Book Fair ณ LHONG1919 โซน Bowen Hall ในวันที่เสาร์ที่ 26 -อาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 - 21.00 น. 


  • 1
  • / 368