ข่าวสารทั่วไป

18 ม.ค. 2561 สถาพรบุ๊คส์ขอประกาศเรื่อง นามปากกา 'ไต้ฝุ่น'
     

        ตามที่บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือนวนิยายจีนแปลเรื่อง ท่านแม่ทัพต้องกอดแล้วจึงจะหลับ เขียนโดย เซียนเฉ่า แปลโดย ไต้ฝุ่น ซึ่งนามปากกา 'ไต้ฝุ่น' นักแปลนวนิยายจีนเรื่องนี้ ตรงกับนามปากกา 'ไต้ฝุ่น' คอลัมนิสต์ คอลัมน์ 'บุคคลในข่าว' หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งใช้นามปากกานี้มานานกว่า 40 ปี อาจสร้างความสับสนให้แก่นักอ่าน ตลอดจนถึงผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ทางผู้แปลหนังสือนวนิยายจีนแปลเรื่อง ท่านแม่ทัพต้องกอดแล้วจึงจะหลับ และบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ใคร่ขออภัยต่อ 'ไต้ฝุ่น' คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มา ณ ที่นี้ และขอเรียนว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นความเลินเล่อ มิได้มีการตรวจสอบของกองบรรณาธิการ ซึ่งบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ขอน้อมรับความผิดพลาดและขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะระมัดระวังมิให้เกิดเรื่องในทำนองนี้อีกในอนาคต

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
  • 1
  • / 332