ข่าวสารทั่วไป

20 ก.ค. 2561 กิจกรรมวันที่ 17 ก.ค. 2561 ศาสตร์พระราชาในดวงใจ..ในรัชกาลที่10วันที่ 17 ก.ค. 2561 บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้จัด กิจกรรมสัมพันธ์ ศาสตร์พระราชาในดวงใจ..ในรัชกาลที่10 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนมัธยมฐานบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 150 คน ซึ่งนักเรียนได้รับสาระและความเพลิดเพลินอย่างทั่วถึง อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนของรางวัลจากขนมอบกรอบสแน๊คแจ๊คด้วย
  • 1
  • / 379