ข่าวสารทั่วไป

10 ม.ค. 2560 อบรมอ่าน-เขียน ในทัณฑสถานหญิงธนบุรี
          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  คณะกิจกรรมบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นำโดยนักเขียนสาวนามปากกา “ชญาน์พิมพ์” ได้รับเชิญจากฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจทัณฑสถานหญิงธนบุรี ให้เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ต้องขังหญิงจำนวน 60 คน ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” พร้อมร่วมเป็นกรรมตัดสินเรียงความของผู้ต้องขังในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ”ด้วย
          การอบรมครั้งนี้ “ชญาน์พิมพ์” ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การอ่านหนังสือและการเขียนนวนิยายของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้อยากจะเป็น “นักเขียน”   ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารับการอบรมทุกคน
  • 1
  • / 354