ข่าวสารทั่วไป

02 มี.ค. 2560 คุยกับ “เฟิ่งเหมยหลิง” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน
 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  “เฟิ่งเหมยหลิง” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน ร่วมพูดคุยบนเวที “ กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน”  ในงาน Love Reading Fair 2017 วันมหัศจรรย์แห่งการอ่าน  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง “เฟิ่งเหมยหลิง” ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่าน การเขียนแก่ผู้สนใจงานวรรณกรรมด้วย   รวมทั้งพูดถึงที่มาของแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เธอสร้างสรรค์นิยายแนวจีนจนสำเร็จเป็นผลงาน 2 เล่มคือ บันทึกรักข้ามเวลา และ บันทึกองค์หญิงจำเป็น  

ท้ายสุดของการสนทนา “เฟิ่งเหมยหลิง” ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการอ่านว่า การอ่านช่วยเปิดโลกทัศน์  และเป็นคลังข้อมูลความรู้ที่ไม่ต้องลงทุน!!
  • 1
  • / 368