ข่าวสารทั่วไป

07 มี.ค. 2560 การเสวนา “เขียนชีวิต ลิขิตหัวใจ...ให้ตัวละคร” ในงานอบรมนักเขียนสถาพรบุ๊คส์ประจำปี พ.ศ.2560เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร และคุณเจติยา โลกิตสถาพร จากสถาพรบุ๊คส์ และคณะผู้บริหารจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยวิทยากรจากการเสวนา: เขียนชีวิตลิขิตหัวใจ...ให้ตัวละคร ประกอบด้วย คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ‘ว.วินิจฉัยกุล’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป คุณยิ่งยศ ปัญญา นักเขียนบทละครโทรทัศน์ รางวัลโทรทัศน์รางวัลนาฏราช คุณอมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบทภาพยนตร์ รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ทองคำ ถ่ายภาพร่วมกับคณะนักเขียนในเครือสถาพรบุ๊คส์กว่า 70 คน ที่เข้าร่วมฟังการเสวนา “เขียนชีวิต ลิขิตหัวใจ...ให้ตัวละคร” เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานของตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน
  • 1
  • / 393