ข่าวสารทั่วไป

21 เม.ย. 2560 สถาพรบุ๊คส์ กับรางวัลประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 (45th National Book Fair and 15th Bangkok International Book Fair 2017) พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560

ในการนี้มีผลงานของสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ได้รับพระราชทานรางวัลด้วยคือ หนังสือ “วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้” ผลงานของ รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดี และผลงาน “ลูกนกจากคอน”ของ “คามิน คมนีย์” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัย 12-18 ปี และคุณเจติยา โลกิตสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ในฐานะสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ผลงานทั้ง 2 เล่ม
  • 1
  • / 400