ข่าวสารทั่วไป

09 พ.ค. 2560 เส้นแบ่งระหว่างกระดาษและออนไลน์
        เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2560 'กัลฐิดา' นักเขียนสถาพรแฟนตาซียอกนิยม ได้เข้าร่วมเสวนาในประเด็น เส้นแบ่งระหว่างกระดาษและออนไลน์...ซึ่งจัดขึ้นในวันนักเขียน 5 พฤษภาคม 2560 โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ร่วมเสวนา โตมร ศุขปรีชา นิรัติศัย บุญจันทร์ The paperless.co นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บก.บห.สำนักข่าวThe Standard โจ วรรณพิณ –เน็ต นัฎฐกร ปาระชัย แห่งร้านหนังสือ Readery ดำเนินรายการโดย สกุล บุณยทัต ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง
        วงสนทนาได้ให้ภาพการเคลื่อนตัวของต้นฉบับจากหนังสือที่เป็นกระดาษ สู่หนังสือที่เป็นสื่อออนไลน์ และความนิยมของผู้อ่านว่าออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนเข้าถึง “หนังสือ”ที่เป็นสื่อดิจิทัล เพียงแต่ความนิยมที่มีต่อหนังสือที่เป็นกระดาษนั้นยังคงมีอยู่และจำเป็นเช่นนี้ต่อไป
  • 1
  • / 354