ข่าวสารทั่วไป

09 พ.ค. 2560 สนทนากับ “ร่มแก้ว” จาก “ในม่านเมฆ” ถึง “ดังต้องมนตร์รัก...”
           เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 'ร่มแก้ว' เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการสนทนา TK Readingclub ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ในประเด็น จาก “ในม่านเมฆ” ถึง “ดังต้องมนตร์รัก...” โดย ‘ร่มแก้ว’ ได้เล่าถึงการอ่านครั้งเยาว์วัยที่ส่งผลให้เกิดเป็นความรักในการเขียนในเวลาต่อมา ทั้งยังเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ตลอดจนถึงเบื้องหลังการสร้างผลงานเรื่อง “ในม่านเมฆ”ซึ่งเป็นการนำเอาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือการสร้างฝนเทียมและฝายชะลอน้ำมาแทรกในเรื่องด้วย จนถึง “ดังต้องมนตร์รัก”ซึ่งเป็นผลงานเชิงไพรัชนิยายเล่มล่าสุด
           อนึ่งรายการนี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังกลุ่มสมาชิกของTKPark ในเว็บไซต์ของสำนักงานด้วยฯ
  • 1
  • / 354