ข่าวสารทั่วไป

19 พ.ค. 2560 อ่าน...เพื่อสร้างความสำเร็จให้ลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรมเวที "คุยเคล็ดลับสร้างความสำเร็จให้ลูก" ด้วยผลงานหนังสือนิทานชุดส่งเสริม 7 Q ในลูก โดยวิทยากร คุณ “แก้มป่อง”ผู้เขียนหนังสือชุด นิทานส่งเสริมทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (EF) และ คุณบุญเอก พฤกษาวัฒนา บรรณาธิการ นอกจากนั้นยังมีเกมและการประลองไอเดียเพื่อช่วยให้ลูกรักการอ่านด้วย
  • 1
  • / 374