ข่าวสารทั่วไป

19 พ.ค. 2560 อ่าน...เพื่อสร้างความสำเร็จให้ลูก        ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรมเวที คุยเคล็ดลับสร้างความสำเร็จให้ลูก ด้วยผลงานหนังสือนิทานชุดส่งเสริม 7 Qในลูก โดยวิทยากร คุณ “แก้มป่อง”ผู้เขียนหนังสือชุด นิทานส่งเสริมทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (EF) และ คุณบุญเอก พฤกษาวัฒนา บรรณาธิการ นอกจากนั้นยังมีเกมและการประลองไอเดียเพื่อช่วยให้ลูกรักรักการอ่านด้วย
  • 1
  • / 345