ข่าวสารทั่วไป

31 พ.ค. 2560 “ซ่อนรักกามเทพ” หนังสือดีซีรีส์เด่น       ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรมเวที “ซ่อนรักกามเทพ” จากหนังสือดีซีรีส์เด่น TheCupids บริษัทรักอุตลุต โดยได้เชิญ “ซ่อนกลิ่น”ผู้ประพันธ์นวนิยาย “ซ่อนรักกามเทพ” และคุณสุธิสา วงษ์อยู่ ผู้เขียนบทโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว มาสนทนาถึงที่มาและความเป็นไปในการทำงานทั้ง 2 รูปแบบ โดยเฉพาะการทำงานในส่วนนวนิยายซึ่งเป็นซีรีส์ หรือเรื่องชุดถึง 8 เล่มว่าต้องมีการสื่อสารกันอย่างดียิ่ง รวมทั้งการทำงานเป็นทีมก็เป็นการช่วยกันระดมสมองไปในตัว ส่วนการทำงานบทละครโทรทัศน์คุณสุธิสาพบว่า “การอ่านหนังสือ” เป็นการช่วยให้ได้ข้อมูลและนำมาต่อยอดเพิ่ม “มุข” หรือ “สร้างแก๊ก”ที่เป็นรายละเอียดในเรื่องได้มากทีเดียว
  • 1
  • / 360