ข่าวสารทั่วไป

31 พ.ค. 2560 มุทิตาจิต 88 ปี ส.พลายน้อยคุณวรพันธ์ – ดร.สุภัคชญา โลกิตสถาพร ผู้บริหารบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด จัดงานมุทิตาจิต ฉลองวันเกิดครบรอบวันเกิดปีที่ 88 ของ ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ร้านอาหารศาลาริมน้ำ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล และในโอกาสนี้พิมพ์คำสำนักพิมพ์ได้รวบรวมข้อเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเรือของคนสมัยก่อน รวมถึงประวัติของแม่น้ำสายต่างๆ ผ่านหนังสือชุด “บันทึกความทรงจำของ ส.พลายน้อย” ประกอบด้วย เกิดในเรือ และ ชีวิตตามคลอง เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้อ้างอิง สืบค้น และสืบสานรักษาต่อไปในอนาคต
  • 1
  • / 374