ข่าวสารทั่วไป

12 ก.ย. 2560 กิจกรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ        ทีมกิจกรรมฝ่ายสถาบันสถาพรบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรม'ตามรอยศาสตร์พระราชา'ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ โดยให้น้องๆร่วมค้นหาความหมายเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ งานจัดที่ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน ในวันที่30 สิงหาคม2560
  • 1
  • / 354