ข่าวสารทั่วไป

12 ก.ย. 2560 กิจกรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการทีมกิจกรรมฝ่ายสถาบันสถาพรบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรม 'ตามรอยศาสตร์พระราชา' ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ โดยให้น้องๆ ร่วมค้นหาความหมายเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ งานจัดที่หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
  • 1
  • / 378