ข่าวสารทั่วไป

12 ก.ย. 2560 เด็กๆตามรอย...ศาสตร์พระราชา!!
ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ทีมกิจกรรมพิเศษฝ่ายสถาบันสถาพรบุ๊คส์ ได้จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมคือให้น้องๆ ร่วมกันค้นหาความหมายเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านหนังสือชุดศาสตร์พระราชา เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินโดยทั่วกัน
  • 1
  • / 378