ข่าวสารทั่วไป

12 ก.ย. 2560 เด็กๆตามรอย...ศาสตร์พระราชา!!
  ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ทีมกิจกรรมพิเศษฝ่ายสถาบันสถาพรบุ๊คส์ ได้จัด กิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายปี โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมนำให้น้องๆร่วมค้นหาความหมายเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ ผ่านหนังสือชุดศาสตร์พระราชา เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินโดยทั่วกัน
  • 1
  • / 354