ข่าวสารทั่วไป

02 ก.พ. 2561 กิจกรรม ดร.พี่นุ้ยติวอังกฤษ!!
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดกิจกรรมสันทนาการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเพชราวุธ บางเขน กิจกรรมประกอบด้วยการร้องเพลงสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ การเล่นเกมคุ๊กกี้เสี่ยงทายแทรกการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
  • 1
  • / 394