ข่าวสารทั่วไป

02 ก.พ. 2561 กิจกรรม ดร.พี่นุ้ยติวอังกฤษ!!
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดสันทนาการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเพชราวุธ บางเขน กิจกรรมประกอบด้วยการร้องเพลงสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ การเล่นเกมคุ๊กกี้เสี่ยงทายแทรกการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความสนใจอย่างทั่วถึง
  • 1
  • / 345