ข่าวสารทั่วไป

06 มี.ค. 2561 ตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย!!วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.00น.-17.00น. ‘สถาพรบุ๊คส์’ จัดมินิทอลก์โชว์ เพลินสาระกับ พันตรี สุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์กองทัพบก และผู้จัดรายการทางวิทยุแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ตามรอยศาสตร์พระราชาพัฒนาทั่วไทย” ในงานซีเอ็ดบุ๊คส์แฟร์ที่ เซ็นทรัลพระราม 2 ซึ่งวิทยากรได้น้อมนำพระจริยาวัตรและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเล่าอย่างเพลิดเพลิน สอดแทรกด้วยบทเพลงที่มีความหมาย สร้างความซาบซึ้ง ประทับใจแก่ผู้ฟังโดยทั่วกัน
  • 1
  • / 395