ข่าวสารทั่วไป

11 เม.ย. 2561 ประเพณีสงกรานต์ "รักไทย" สถาพรบุ๊คส์เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประเพณีสงกรานต์ "รักไทย" มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือ รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการ และ ดร.สุภัคชญา โลกิตสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ และการประกวดนางสงกรานต์สถาพรบุ๊คส์ปี 2561 ผู้ชนะคือ คุณรุ่งนภา หามนตรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นอกจากนี้ในช่วงเช้ายังมีการทำบุญตักบาตรและในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย
  • 1
  • / 394