ข่าวสารทั่วไป

09 ส.ค 2561 ศาสตร์พระราชาในดวงใจในรัชกาลที่ 10
สถาพรบุ๊คส์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรียนรู้เรื่อง ศาสตร์พระราชาในดวงใจ ในรัชกาลที่ 10 ในแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทั้งระดับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเด็กๆได้รับทั้งสาระเกี่ยวกับเนื้อหาของ ศาสตร์พระราชา และความเพลิดเพลินโดยทั่วกัน

  • 1
  • / 395