ข่าวสารทั่วไป

07 ก.ย. 2561 บรรยาย เรื่อง “รู้ไว้ใช่ว่า รักษ์ภาษาไทย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์วันนี้ 6 กันยายน 2561 บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด และ พันโทสุธี สุขสากล วิทยากร จัดบรรยาย เรื่อง “รู้ไว้ใช่ว่า รักษ์ภาษาไทย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง และเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเปิดงานและเข้าฟัง นักเรียนและผู้เข้าฟังได้รับสาระและความเพลิดเพลินตลอดการบรรยาย
  • 1
  • / 398