ข่าวสารทั่วไป

14 ก.ย. 2561 พิธีปิดโครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณร วัดปัญญานันทาราม

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม จัดโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ในการนี้ ได้ถวายเกียรติบัตรแด่สามเณรผู้ผ่านการอบรม จำนวน37 รูป อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุลกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ และนำสามเณรรายงานผลงานเด่นต่อที่ประชุม

ท้ายสุดพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมพิธี เสร็จพิธีถวาย

 

อาหารเพลแด่คณะสงฆ์

  • 1
  • / 396