ข่าวสารทั่วไป

26 ก.ย. 2561 สถาพรบุ๊คส์ มอบหนังสือร่วมโครงการสร้างฝันสดใส ส่งใจสู่น้อง โรงเรียนวัดผลาหาร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้แทนจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด นายมนตรี ขันธศักดิ์ ผจก.ฝ่ายวางแผนการตลาดและบริหารคลังสินค้าและนางสาวพิมลพรรณ ผาสุกธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนวัดผลาหาร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยร่วมกับ โครงการสร้างฝันสดใส ส่งใจสู่น้อง โรงเรียนวัดผลาหาร จัดโดย นักศึกษาสาขาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การมอบหนังสือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสถาพรบุ๊คส์ให้การสนับสนุนตลอดมา ทั้งยังเป็นสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนด้วย

  • 1
  • / 398