ข่าวสารทั่วไป

05 ต.ค. 2561 ‘ป้ากุล’ และ 'สถาพรบุ๊คส์' ในการอบรม 'การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือฯ

วันที่ 26-27 กันยายน 2561 'สถาพรบุ๊คส์'พร้อมด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก มอบของที่หนังสือที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานีเขต1ในโอกาส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 'การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือและสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง อุทัยธานี

ในงาน สถาพรบุ๊คส์ได้ร่วมแนะนำตัวและออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือในการประชุมด้วย

  • 1
  • / 398