ข่าวสารทั่วไป

08 พ.ย. 2561 มนตราในงานเขียนของนักเขียนหนุ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00-16.00น. ในงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ครั้งที่ 5 จัดที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด ได้จัดกิจกรรมเวทีในหัวข้อ "มนตราในงานเขียนของนักเขียนหนุ่ม" โดยวิทยากร “ซ่อนกลิ่น” ท่ามกลางผู้ฟังที่ให้ความสนใจ อนึ่ง ได้มีการถ่ายทอดสดในเพจ “มหกรรมหนังสือภาคใต้” ตลอดการสัมภาษณ์ด้วย
  • 1
  • / 395